Формиране на Европейския съюз

Формиране на Европейския съюз

Юриспруденцията определя Европейският съюз (ЕС) като особен вид ,,наднационална организация”. В структурно отношение ЕС е…

Учредяване на търговско дружество

Учредяване на търговско дружество

Под ,,фирма” не следва да разбираме търговските дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ). Понятието…

Държавно управление. Разделение на властите

Държавно управление. Разделение на властите

Действащата Конституция от 1991 г. гласи, че България е република с парламентарно управление и цялата…

Формиране на БРИКС/BRICS

Формиране на БРИКС/BRICS

Световната финансова криза през 2008 г. и сриването на международните пазари породи възможността възникването на…

Закони и Кодекси

Закони и Кодекси

Легална дефиниция на понятието ,,закон” намираме в разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона…

Йерархия на нормативните актове

Йерархия на нормативните актове

Преди да разгледаме темата свързана с йерархията на нормативните актове, първо трябва да си отговорим…

Конституцията на Република България

Конституцията на Република България

Конституцията на Република България (КРБ) от 1991 г. е четвъртата поред конституция в българската история.…