Информацията която търсиш за Българското право

Информирате се за действието, изпълнението, прилагането и спазването на българското право. Наша задача е да Ви информираме за въздействието на правото в отделните сфери на прилагането на закона, държавното управление, държавните институции и правото като основа на обществото. Приятно четене!

Българското право

Запознайте се с основите на правото а именно Конституцията , законите, ограните на реда и структурата на правовата държава.

Правото и бизнесът

Разберете каква e взаимовръзката между моделите на управление , концепциите за развитие на дружествата , правните аспекти.

ЕС, НАТО, ООН и БРИКС

Тук ще намерите информация отностно геополитическите съюзи, как са се формирали , каква е била причината и каква е тяхната цел.

Любопитно

Тук ще намерите теми извън, основната правна материя който ще Ви предизвикат да се замислите. Правото е един океан от закони и гледни точки.

Правото е една от регулативните системи на обществото. За него има различни определения. При цялото им многообразие те се обединяват в разбирането, че то е съвкупност от правила за поведение (норми), които регулират различни страни на обществените отношения и съблюдаването им е осигурено от държавата. Независимо от тезите за преддържавния му произход, правото на модерната цивилизация е рожба и атрибут на държавната организация на обществото.

Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото.